Més Llibres utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Privacitat i Política de cookies

Calendari d'enviaments.

Excepte en els casos esmentats més avall, les comandes s'expediran el dia laborable següent (de dilluns a divendres) al de la comanda.

–No s'enviaran comandes ni els dissabtes, ni els diumenges ni els festius.

1.- Condicions generals d’ús de bromera.com


1.1. - Titularitat del portal


Edicions Bromera S.L. amb domicili al Polígon Industrial 1, 46600 Alzira i amb CIF B46828109 és la titular del portal www.bromera.com i posa el mateix a disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre l’empresa, els seus productes i promocions lligades a aquests, així com permetre la prestació de diferents serveis a través del Portal (recepció de newsletters i compra en línia a la seva botiga en línia, entre d'altres).

1.2. - Les presents Condicions Generals d'Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre Edicions Bromera i els usuaris del portal.
Per la navegació pel Portal i/o per la utilització dels serveis inclosos vostè adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació, com la utilització i/o la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que si escau regeixin la prestació dels serveis oferts en el portal, així com, si s'escau, a les condicions particulars que, si s'escau pugui haver en relació amb la prestació dels serveis.

1.3. – Edicions Bromera podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions generals de contractació exposades en l'apartat següent (número 2), i/o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin , mitjançant la publicació de les modificacions al Portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Portal o l'adquisició de qualssevol béns oferts en el Portal.2. - Condicions generals de contractació a la botiga online de bromera.com


2.1. - Condicions generals de contractació
2.1.1. - Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Bromerai els usuaris que utilitzin la Botiga, així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través d'aquesta.
2.1.2. - Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb la legalitat vigent.

2.2. - Productes oferts. Sistema de compra

2.2.1. - Els productes oferts en la Botiga, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.
Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari dels productes, que podran ser variables en funció del lloc de destinació i de l’import total dels productes enviats.
Els productes estaran disponibles per a la venda fins a final d'existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i són els vigents, excepte error mecanogràfic.
Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Bromera es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que es continguin i s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. D'aquesta manera, Bromera podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Botiga, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals de Contractació en vigor en aquell moment.
Així mateix, Bromera es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en la Botiga.

2.2.2. - Per a l'adquisició dels productes oferts en la Botiga Bromera sol·licitarà als usuaris que procedeixin a registrar-se, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, han de complir les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:

- Omplir el formulari electrònic que en cada moment aparegui al portal seguint les instruccions que s'hi indiquen.
- Prémer el botó "Acceptar".
- Recepció en el compte de correu electrònic de l'Usuari del "Nom d'usuari" i "Contrasenya".

El nom d'usuari i la Contrasenya tenen caràcter personal i intransferible. Bromera podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el nom d'usuari i/o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

2.2.3. - Un cop registrat l'usuari, i per procedir a la compra de productes, haurà d'afegir el producte que desitja en la cistella de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a Bromera, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals de Contractació, així com si escau les Condicions Particulars existents.
La compra s'entendrà efectuada en el domicili de Ronda Tintorers, 10. Polígon Industrial 1, 46600 Alzira.

2.2.4. - Un cop feta la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin trenta (30) dies des de l'execució de la compra, el Departament d'Atenció al Client de Bromera remetrà a l'Usuari comprador, que així l'hagi sol·licitat, al domicili assenyalat en el formulari o per correu electrònic al compte de correu electrònic que l'usuari hagi indicat en el seu registre, la corresponent factura. La confirmació de comanda remesa per Bromera no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra.

2.3. - Forma de pagament, lliurament i desistiment de les comandes.


2.3.1. - El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament associats a aquests, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o transferència.
Per procedir al pagament mitjançant targeta de crèdit, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació:

- Número de targeta.
- Data de caducitat.
- Codi CVV2 o CVC2 de la targeta

Totes aquestes dades són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat dels mateixos.

Bromera es reserva el dret a sol·licitar de qualsevol usuari de la Botiga que hagi fet una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i/o que s'identifiqui mitjançant l'aportació per mitjà telemàtic (fax, correu electrònic o similar) d'un document que l'identifiqui com a comprador i que pugui incloure el domicili de lliurament (DNI, Passaport, Targeta de Resident, Certificat d'empadronament, etc.).


2.3.2. - Bromera s'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), en el més breu termini possible i, en tot cas, sempre abans de cinc (5) dies laborals (de dilluns a divendres) a partir de la data de formulació de la comanda (exclosos festius i caps de setmana). Les despeses d'enviament dels objectes comprats, seran abonats pel comprador.


2.3.3. - L'Usuari-comprador disposarà d'un termini de set (7) dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència, per resoldre la compravenda sense incórrer en penalització ni despesa, incloses les despeses corresponents a la devolució del bé.

El termini de set dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats. No obstant això, si el comprador hagués tingut coneixement del dret de desistiment amb posterioritat a la data de recepció dels béns comprats, el termini de set dies començarà a comptar a partir de la data en què hagués tingut coneixement del seu dret a tornar, en càrrec, els béns comprats. En tot cas, s'entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment des de l'entrada a la Botiga, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals de Contractació, i en tot cas des del moment en què s'efectuï la comanda.

Les devolucions de les comandes s'hauran de remetre a:

Edicions Bromera,

Ronda Tintorers, 10

Polígon Industrial 1, 46600 Alzira

Exercitat pel comprador el dret de resolució i revisat perfecte i inalterat de la mercaderia un cop rebut en les oficines de Bromera, aquesta retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, sense cap retenció, immediatament i mai en un termini superior a trenta dies.

No obstant això, queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible fer-ho, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complets jo en perfecte estat.